ŠTA JE CORE BIOPSIJA DOJKE?

Ukoliko ljekar specijalista dijagnostikuje sumnjivu promjenu na tkivu dojke, radi se Core Biopsija – biopsija širokom iglom.

Postavljanje dijagnoze karcinoma dojke tokom operacije, ex tempore PH analizom suspektne promjene u dojci, a bez prethodno urađene core biopsije, predstavlja medicinski potpuno pogrešan i napušten algoritam dijagnostike i liječenja.

Biopsija širokom iglom, CNB (Core-needle biopsy) podrazumijeva metodu kojom se nakon primjene lokalne anestezije, kroz mali rez na koži, plasiranjem igle od 14G povezanom sa mehaničkim pištoljem za biopsiju, dobijaju odgovarajući uzorci suspektnog tkiva dojke. Za analizu je potrebno minimum 3 kvalitetna uzorka. Core biopsija je standard dijagnostike svih promjena u dojci sa visokom pouzdanošću, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovoljni za dalju analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalji personalizovani način liječenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Današnji standard dijagnostike isključuje postavljenje dijagnoze na operacionom stolu, čime se izbegava nepotrebna anestezija i ožiljci, kao i stres samog operativnog zahvata.

Potrebno je naglasiti da je metoda BEZBOLNA.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

Core biopsija je jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda koja predstavlja uzimanje tkiva iz čvorova u dojci ili iz sumnjivog dijela tkiva dojke. Cilj je da se utvrdi da li se radi o benignoj ili malignoj promjeni i predstavlja „zlatni standard“ kako bi se donela mutidisciplinarna odluka o lečenju.

PRIPREMA

Ne treba posebna priprema

ŠTA JE CITOLOŠKA PUNKCIJA DOJKE?

Citološka punkcija je minimalno invazivna metoda kojom se pomoću tanke igle uzimaju stanice iz čvorića ili kvržica dojke kako bi se postavila dijagnoza. Ova se pretraga koristi zadnjih 50-ak godina za dijagnostiku promjena u dojci.

Primjena punkcije u otkrivanju raka dojke je izrazito vrijedna metoda zbog svoje dijagnostičke tačnosti koja iznosi 92%.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

Lijekar će uputiti na citološku punkciju ako su pregled dojke i mamografija ili ultrazvuk ukazali na mogućnost malignih promjena. Ako mamografski nalazi sadrže kvalifikaciju BI-RADS 4 (suspektne promjene) ili BI-RADS 5 (visoko suspektne promjene), lijekar će odmah uputiti na citološku punkciju.

PRIPREMA

Punkcija se preporučuje raditi od 5. do 10. dana menstrualnog ciklusa, pri čemu je prvi dan ciklusa prvi dan menstruacije.

Rana dijagnostika karcinoma grlića materice:

  • Papanicolaou test
  • Ginekoloki pregled
  • Kolposkopija

Rana dijagnostika karcinoma dojke:

  • Palpatorni pregled dojki
  • Ultrazvuk dojki
  • Core Biopsija dojke

Pregled urologa

  • Urološki ultrazvuk

Rana dijagnostika karcinoma kože:

  • Dermatoskopija