Ljekar specijalista dermatologije obavlja dermatološki pregled koji obuhvata pregled kože i sluzokože čitavog tijela, noktiju i kose. Pregled podrazumijeva:

  • Razgovor (anamnezu) sa pacijentom o sadašnjim tegobama, prethodnim kožnim i drugim bolestima od značaja, alergijama, ljekovima koje pacijent uzima, bolestima u porodici…
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
  • Dermatološki pregled – koji može obuhvatati posmatranje golim okom, pregled lupom sa uveličavajućim staklom, svetlosnom lampom, regularnim dermatoskopom, dermatoskopom sa mjernim podiocima i svijetlom, kao i fotoaparat sa dermatoskopom.
  • Savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba).

Pregled je potpuno bezbolan i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.