Psihijatrija

Pomoć psihijatra nije namijenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe.

Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primjenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i ljekove.

U okviru službe psihijatrije ordinacije „Natal“ mogu se obaviti:

  • Pregled i konsultacije ljekara specijaliste psihijatrije
  • Psihološko savjetovanje
  • Psihoterapija