Onkologija

RAK JE IZLJEČIV UKOLIKO SE OTKRIJE NA VRIJEME!

Dugo vremena rak je bio neizlječiva bolest sa smrtnim ishodom. Zahvaljujući napretcima ostvarenim otokom poslednjih nekoliko decenija, danas je većina malignih bolesti izlječiva, posebno ukoliko se dijagnostikuju u ranoj fazi. Uspješno liječenje različitih vrsta raka utemeljeno je na preventivnim mjerama, ranoj dijagnostici i liječenju i adekvatnoj rehabilitaciji ovih bolesnika. Dakle, danas se rak može spriječiti, može se liječiti i kod mnogih bolesnika u koliko se otkrije na vrijeme u potpunosti izlečiti.

Najbolji način borbe protiv malignih bolesti je primarna prevencija – sprečavanje nastanka oboljenja putem uklanjanja štetnih djelovanja ili putem uvođenja pozitivnog ponašanja. Istraživači procenjuju da bi se primjenom svega onoga što se zna o prevenciji raka mogao spriječiti nastanak do dvije trećine slučajeva. Međutim, prevencija raka nije uvijek moguća: još uvek nam svi uzročnici nisu poznati ili nismo uvijek u mogućnosti da ih izbjegnemo.

Zbog toga veliki značaj ima i tzv. sekundarna prevencija, odnosno rano otkrivanje bolesti. Kada se bolest pojavi, uspješnost njenog liječenja zavisi na prvom mjestu od proširenosti bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze.

Uočivši značaj malignih bolesti i važnost njihove prevencije, većina razvijenih zemalja je krajem druge polovine 20. veka započela masovne preventivne programe. Najznačajniji od njih usmjereni su na borbu protiv konzumiranja duvana, izmjenu načina života (ishrana, fizička aktivnost…) i redovne preglede (skrining programi). Ove aktivnosti zaustavile su porast, a u nekim slučajevima dovele i do smanjenja oboljevanja i umiranja od raka.

ŠTA JE BIMANUELNI PAPILATORNI PREGLED DOJKI ?

Bimanuelnom palpatornom pregledu dojki se pristupa nakon inspekcije dojki, kada se posmatraju elementi dojke kao što su simetrija, oblik, položaj, boja kože, venski crtež, eventualna ispupčenja i uvlačenja dojki, kao i bradavice, u smislu postojanja ekcematoznih promjena i uvlačenja bradavice. Bimanuelni palpatorni pregled dojki uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama.

ZAŠTO SE RADI?

Palpatonim pregledom se mogu otkriti promjene u konzistenciji tkiva dojki u smislu čvorića, bolne osjetljivosti, kao i eventualno postojanje uvećanih limfnih čvorića u nadključnim i pazušnim jamama. Tokom bimanuelnog pregleda se vrši i obuka pacijentkinje za samopregled dojki. Za razjašnjavanje eventualno palpatorno otkrivenih promjena, koriste se dodatne dijagnostičke procedure, ultrazvuk i mamografija.

PRIPREMA

Ne treba posebna priprema za ovaj pregled.

ŠTA JE CORE BIOPSIJA DOJKE?

Biopsija širokom iglom, CNB (Core-needle biopsy) podrazumijeva metodu kojom se nakon primjene lokalne anestezije, kroz mali rez na koži, plasiranjem igle od 14G povezanom sa mehaničkim pištoljem za biopsiju, dobijaju odgovarajući uzorci suspektnog tkiva dojke. Za analizu je potrebno minimum 3 kvalitetna uzorka. Core biopsija je standard dijagnostike svih promjena u dojci sa visokom pouzdanošću, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovoljni za dalju analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalji personalizovani način liječenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Do skoro su se samo uznapredovali karcinomi, sa udaljenim metastazama ili neoperabilni pacijenti, liječili prvo hemoterapijom, a zatim eventualno operativno. Međutim, aktuelni onkološki trendovi nalažu da se svi oni pacijenti, koji bi se u nastavku svoje onkološke terapije nakon hirurgije liječili i hemioterapeuticima, zapravo odmah liječe hemoterapijom. Da bi ovo bilo moguće, neophodno je da radiolog načini biopsiju, tj. da uzme uzorak tkiva za analizu, iz koje se može zaključiti na koje ljekove bi tumor reagovao.

Danas je radiološki vođena biopsija dojke standard u dijagnostici karcinoma dojke u čitavoj Evropi i Americi, a sve više je zastupljena i kod nas.

ZAŠTO SE RADI?

Ukoliko ljekar specijalista dijagnostikuje sumnjivu promjenu na tkivu dojke, radi se Core Biopsija – biopsija širokom iglom. Core biopsija je jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda koja predstavlja uzimanje tkiva iz čvorova u dojci ili iz sumnjivog dijela tkiva dojke. Cilj je da se utvrdi da li se radi o benignoj ili malignoj promjeni i predstavlja „zlatni standard“ kako bi se donijela mutidisciplinarna odluka o daljem liječenju pacijenta.

KAKO SE IZVODI?

Prilikom biopsije se pacijentu ubrizgava lokalni anestetik u kožu dojke na mjesto uboda, te se nakon toga pomoću specijalne igle i aparata za biopsiju (pištolja), pod kontrolom ultrazvuka, precizno vodi igla do promjene u dojci koja je sumnjiva. Najčešće se kroz ubodno mjesto uzimaju 2 ili 3 uzorka tkiva, koja su apsolutno dovoljna za preciznu dijagnozu.

Nakon biopsije se komprimuje (pritisne) mjesto uboda kako bi se zaustavilo eventualno krvarenje i spriječila pojava hematoma (modrice), zalijepi se sterilna gaza, te se pacijent pušta kući. Dakle, pacijent je potpuno u dobrom stanju i može se vratiti svojim svakodnevnim obavezama istog dana.

PRIPREMA

Ne treba posebna priprema.

ŠTA JE CITOLOŠKA PUNKCIJA DOJKE?

Citološka punkcija je minimalno invazivna metoda kojom se pomoću tanke igle uzimaju stanice iz čvorića ili kvržica dojke kako bi se postavila dijagnoza. Ova se pretraga koristi zadnjih 50-ak godina za dijagnostiku promjena u dojci.

Primjena punkcije u otkrivanju raka dojke je izrazito vrijedna metoda zbog svoje dijagnostičke tačnosti koja iznosi 92%.

ZAŠTO SE RADI?

Lijekar će uputiti na citološku punkciju ako su pregled dojke i mamografija ili ultrazvuk ukazali na mogućnost malignih promjena. Ako mamografski nalazi sadrže kvalifikaciju BI-RADS 4 (suspektne promjene) ili BI-RADS 5 (visoko suspektne promjene), lijekar će odmah uputiti na citološku punkciju.

PRIPREMA

Punkcija se preporučuje raditi od 5. do 10. dana menstrualnog ciklusa, pri čemu je prvi dan ciklusa prvi dan menstruacije.

Rana dijagnostika karcinoma grlića materice:

  • Papanicolaou test
  • Ginekoloki pregled
  • Kolposkopija

Rana dijagnostika karcinoma dojke:

  • Palpatorni pregled dojki
  • Ultrazvuk dojki
  • Core Biopsija dojke

Pregled urologa

  • Urološki ultrazvuk

Rana dijagnostika karcinoma kože:

  • Dermatoskopija