Neurologija

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, a porijeklo vodi od Interne medicine. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gdje spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor  specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i liječenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih  nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata  ispitivanje stanja svijesti, provjeru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procjenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Pregled obuhvata:

 • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
 • Osnovnu procjenu psihičkih funkcija.
 • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dijela nervnog sistema, senzornog dijela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
 • Savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca (MRI), EEG,  EMNG…).

ŠTA JE GLAVOBOLJA?

Glavobolja (Cephalea, Cephalalgia, grčka riječ) je bol ili bolna senzacija u predjelu glave i djelova vratakoja, u odnosu na svoj nastanak i trajanje, može biti akutna ili hronična. Iako je nekada prateći simptom druge bolesti, često je glavobolja i bolest za sebe.

Glavobolje su jedan od najčešćih oboljenja koji pogađaju ljudsku rasu. Najfrekventnije se javljaju u dobi između 25. – 35. god, češće kod žena, nego kod muškaraca i djece.

Kao i u drugim djelovima tijela, bol, ili bolne senzacije, daju one strukture koje imaju senzitivne bolne završetke.Sam mozak nije osjetljiv na bol. Međutim, neke strukture glave i vrata jesu, te prilikom bilo kakvih njihovih nadražaja mi imamo svjesnu percepciju bola, koju nazivamo glavoboljom. Na glavi imamo više struktura koje reaguju bolom, a to su ekstrakranijalne strukture kao: koža, potkožno tkivo, mišići, tetive, arterije, nervi, zubi, srednje uho, površina usana, nosne šupljine, periostijum lobanje, oko, kao i  unutarlobanjske strukture: sinusi, velike arterije mozga, moždane ovojnice, senzitivni nervi…

Opširnije na linku: https://www.medihelp.co.rs/glavobolje/

ŠTA JE KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE?

Kolor  dopler krvnih sudova glave, tačnije mozga (transkranijalni kolor  dopler) predstavlja neinvazivnu, neškodljivu i bezbolnu ultrazvučnu  metodu za  ispitivanje arterijskih i venskih krvnih sudova mozga i  protoka krvi kroz njih.

ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju ispitivanja protoka krvi, izgleda zida krvnih sudova i drugih karakteristika krvnih sudova.
 • Kod bolesnika sa sumnjom na suženje (stenozu), začepljenje (okluziju) ili proširenje (aneurizmu) krvnih sudova.


PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

Nemojte  pušiti bar 30 minuta pre pregleda zato što nikotin iz cigareta (ili  nekih drugih proizvoda) dovodi do sužavanja krvnih sudova mozga, što  može uticati na rezultate ispitivanja.

ŠTA JE DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA?

Kolor dopler  krvnih sudova vrata predstavlja neinvazinu, neškodljivu i bezbolnu  ultrazvučnu metodu, koja primjenom Dopler-ovog efekta na precizan način  ispituje stanje arterijskih i venskih krvnih sudova vrata i protok krvi u  njima.

ZAŠTO SE RADI ?

 • U cilju ispitivanja protoka krvi, izgleda zida krvnih sudova i drugih karakteristika krvnih sudova.
 • Kod bolesnika sa sumnjom na suženje (stenozu), začepljenje (okluziju) ili proširenje (aneurizmu) krvnih sudova.


PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

ŠTA JE DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU?

Kolor dopler  krvnih sudova ruku i nogu predstavlja neinvazinu, neškodljivu i bezbolnu  ultrazvučnu metodu, koja primjenom Dopler-ovog efekta na precizan način  ispituje stanje arterijskih i venskih krvnih sudova ruku i nogu protok krvi u  njima.

ZAŠTO SE RADI ?

 • U cilju ispitivanja protoka krvi, izgleda zida krvnih sudova i drugih karakteristika krvnih sudova.
 • Kod bolesnika sa sumnjom na suženje (stenozu), začepljenje (okluziju) ili proširenje (aneurizmu) krvnih sudova.


PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.