Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi problemima koji su vezani za srce i krvne sudove. Ljekar na početku pregleda uzima detaljnu anamnezu o tegobama, problemima koje pacijent ima ( zamaranje, bolovi u grudima, lupanje ili preskakanje srca, glavobolja, povišen krvni pritisak). Zatim pregleda pacijenta, sluša srčane tonove, ritam, frekvencu rada srca. Značajnu ulogu za postavljanje dijagnoze ima EKG čiji zapis pomaže u mnogome da se vidi stanje srčanog mišića.Ukoliko je potrebno, djelovi srca, pretkomore i komore, stanje srčanih zalistaka mogu se vidjeti i uz pomoć ultrazvučnog pregleda srca.

Žene od 45. i muškarci posle 50. godine moraju jednom godišnje da odlaze na kardiološki pregled koji obuhvata internistički pregled, EKG, kompletnu laboratoriju, biohemiju i ultrazvuk srca. Ako je u porodičnoj genezi bilo infarkta, onda su pregledi poželjni i jednom u šest meseci.

ŠTA JE KARDIOLOŠKI PREGLED?

Doktor specijalista interne medicine, kardiolog  – obavlja klinički  pregled pacijenta. Pregled počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem  anamneze) i pregledom srca.

Pregled kardiologa obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, mjerenje pritiska)
 • savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (rentgensko snimanje, test opterećenjem, koronarografija….)

Fizikalni pregled uključuje: inspekciju–posmatranje,  palpaciju-opipavanje i auskultaciju (slušanje). Auskultacija-slušanje  rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta koji se zove  stetoskop. Auskultacija je jedan od najznačajnijih djelova pregleda  interniste kardiologa, jer predstavlja način na koji se može postaviti  sumnja na postojanje različitih bolesti srca.

Tenziometar služi za mjerenje vrijednosti arterijskog krvnog pritiska  (sistolnog -tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog-tzv. donjeg pritiska).  Normalna vrijednost arterijskog krvnog pritiska iznosi 120/80mmHg.

ZAŠTO SE RADI?

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod interniste kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otećano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica


PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema

ŠTA JE EKG (ELEKTROKARDIOGRAM)?

Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se  registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički  zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita  oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan  odmah.

ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju otkrivanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije), prisustva pejsmejkera.
 • U cilju postavljanja dijagnoze srčanog udara ili otkrivanja znakova prethodnog srčanog udara.
 • Predstavlja rutinski postupak na sistematskim pregledima ili na pregledu ljekara opšte prakse.


PRIPREMA

 • Nije potrebna priprema za ovaj pregled.
 • Potrebno je da kažete lekaru sve ljekove koje uzimate u redovnoj terapiji, zato što neki ljekovi mogu uticati na rezultat ovog snimanja.

ŠTA JE ULTRAZVUK SRCA?

Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i  potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i  velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita  oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna.

ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju otkirvanja bolesti srčanih zalistaka, oštećenja srčanog  mišića, smanjene pokretljivosti ili nepokretljivosti dijela srčanog mišića  (ožiljak nakon srčanog udara), zapaljenja srčanog mišića  (miokarditisa), zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa), bolesti velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji  (plućna embolija).
 • U cilju otkrivanja uzroka tegoba kao što je otežano disanje ili bol u grudima.
 • Otkrivanje urođenih srčanih mana kod ploda tokom trudnoće (fetalni ultrazvuk srca).


PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.