Naš tim

prof. dr Željko Mijušković

specijalista demratovenerologije

Biografija

Prof. dr Željko Mijušković je specijalista dermatovenerologije sa višegodišnjim iskustvom. Načelnik je Odsjeka za funkcijsku dijagnostiku Klinike za kožne i polne bolesti na VMA. interesovanje ima za tumore kože, psorijazu i bulozne dermatoze.
Dr Željko Mijušković je autor i koautor preko 70 radova u oblasti dermatovenerologije.


Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1989 do 1995
Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1995 do 1997
Poslediplomske studije iz imunologije.
Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije od 1996 do 1999
Specijalizacija iz dermatovenerologije.
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2008 do 2010
Doktorska disertacija na temu: Određivanje polimorfizma gena za glutation s-transferazu i interleukin 10 i mutacija PTCH gena kod pacijenata sa bazocelularnim karcinomom.


Radno iskustvo:
Klinika za kožne i polne bolesti VMA od 1996 do 1999
Ljekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije.
Klinika za kožne i polne bolesti VMA od 1999
Specijalista dermatovenerologije.
Klinika za kožne i polne bolesti VMA od 2007 do 2012
Načelnik Laboratorije za imunodermatologiju.
Klinika za kožne i polne bolesti VMA od 2012
Načelnik Odsjeka za funkcijsku dijagnostiku.
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije od 2011 do 2016
Docent.
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije od 2016
Profesor.

Publikacija:
Skrining u medicini
Koautor.
Rubinstein – Taybi syndrome
Autor.
Savremena terapija psorijaze
Jedan od autora knjige.
Članstvo:
Predsjednik Udruženje dermatovenerologa Srbije od 2015 do 2019
Dermatovenerološka sekcije Srpskog ljekarskog društva

Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju

Evropsko udruženje za dermatološku onkologiju

Internacionalno udruženje dermatologa

Internacionalno udruženje za dermoskopiju