Naš tim

prof. dr Momčilo Inić

specijalista onkohirurgije

Biografija

Prof. dr Momčilo Inić je specijalista onkohirurgije. Stručno se usavršavao u Parizu, Tokiju i Milanu. Od 1990. godine angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za ljekare na specijalizaciji i subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora ljekara na specijalizaciji iz Opšte hirurgije.
Autor je i koautor oko 500 radova i član je mnogih kako domaćih tako i stranih lekarskih udruženja.


Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1971
Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978
Specijalistički ispit iz opšte hirurgije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1980
Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1990
Doktorska disertacija pod naslovom ’’Činioci koji utiču na efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promjena na krvnim sudovima’’.
Radno iskustvo:
Klinički centar Srbije od 2000
Direktor Službe hirurgije.
Klinički centar Srbije
Direktor Klinike za onkološku hirurgiju.
Klinički centar Srbije od 2000
Načelnik Službe hirurgije.
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. od 1982
Zaposlen.
Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici od 1971 do 1981
Zaposlen.
Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici od 1978 do 1981
Načelnik hiruškog odeljenja u Kosovskoj Mitrovici.


Članstvo:
Udruženje hirurga Srbije

Udruženje onkoologa u okviru SLD-a

Evropska i svetska asocijacija za liječenje oboljenja dojke i digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).

Evropsko udruženje hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON