Naš tim

prof. dr Ljubomir Petričević

spec. ginekologije

Biografija

Redovan profesor na univerzitetskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo, na Medicinskom Univerzitetu u Beču.

Predsjednik je naučnog odbora i član izvršnog odbora internacionalne organizacije za infekcije u ginekologiji i akušerstvu (ISIDOG)