U ovom trenutku nema dovoljno dokaza kako bi se utvrdilo da li se virus prenosi s majke na bebu tokom trudnoće i porođaja, niti kakav potencijalni uticaj ovo može imati na bebu. Sve trudnice treba savjetovati da poštuju odgovarajuće mjere predostrožnosti kako bi se zaštitile od izloženosti virusu, zatim da pomno prate sopstvene simptome u vezi sa COVID-19 i da tokom cijele trudnoće traže savjet od najbliže zdravstvene ustanove.
Prema trenutnim preporukama i saznanjima čini se da trudnice nisu posebno podložnije infekciji COVID-19 (korona virus) od opšte populacije. Trudnice bi trebale primjenjivati iste preventivne postupke u zaštiti od infekcije, kao i opšta populacija, poput: pokrivanje usta i nosa pri kašljanju, izbjegavanje kontakta sa bolesnim osobama, posebno onima sa respiratornom infekcijom, primjena lične higijene u vidu učestalog pranja ruku sapunom i vodom, ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola, nošenje maski i dr.
Mjere opreza se preporučuju i pri kontaktu sa zdravstvenom službom u redovnim kontrolama trudnoće, kao i praćenje preporuka u slučajevima sumnjivim na infekciju (samoizolacija u kućnim uslovima, praćenje razvoja simptoma bolesti, kontak epidemiološke službe, testiranje na COVID-19 (korona virus) prema indikaciji, izolacija pri prijemu u zdravstvenu ustanovu i tokom porođaja i sl.)
Mišljenje nekih stručnjaka u ovom trenutnku (RCOG) je da beba verovatno neće biti izložena infekciji tokom trudnoće. Prema CDC nema jasnih dokaza da li će korona virus izazvati problem u trudnoći, ili nakon rođenja bebe.
Ono što je ohrabrujuće jeste da su u seriji slučajeva u Kini testirani amnionska tečnost, krv iz pupčanika, briseve grla novoređenih beba i mlijeko žena zaraženih COVID-19 i svi testirani uzorci su bili negativni na virus. Takođe, opisano je i testiranje posteljica zaraženih majki u 3 slučaja, a gdje su testovi bili negativni na virus. Trenutno nema jasnih dokaza ni o tome da je prenos infekcije moguć putem genitalnih sekreta. Prema tim nalazima infekcije novorođenih beba mogu nastati tek nakon rođenja.
  • Dojenje i korona virus
Što se tiče dojenja, pozitivno j je da je testiranje majčinog mlijeka kod žena sa potvrđenom, ili suspektnom infekcijom na COVID-19 bilo negativno, ali s obzirom na mali broj testiranih slučajeva, te dokaze treba tumačiti s oprezom. Kao što je već pomenuto veća je vjerovatnoća da će zaražena majka prenijeti infekciju na bebu respiratornim putem, kašljanjem ili kijanjem, slično kao što se širi gripa i ostali respiratorni patogeni. U Kini se zato savjetuje izolacija djeteta od majke tokom barem 14 dana.
Sa druge strane zbog izuzeznog značaja dojenja za bebu, prema RCOG I CDC preporukama ukoliko je stanje majke i deteta zadovoljavajuće, može se razmotriti da majka i beba ostanu zajedno, uz sve mjere opreza kao što su higijena ruku, nošenje maske, ili npr. ekspresija mleka iz dojke u bočicu, te hranjenje bebe majčinim mlijekom iz bočice, što može da radi i druga osoba.
Sigurno je da će u narednom periodu dalja ispitivanja i iskustva u liječenju COVID-19 iznedriti i
jasnija saznanja i konkretnije preporuke kako u opštoj borbi protiv ove nove bolesti, tako i u odnosu na dio koji se tiče infekcija sa COVID-19 (korona virus) u trudnoći i periodu dojenja.
ŽAŠTITE SEBE I DRUGE!
Kontaktirajte najbližu zdravstvenu ustanovu ili Institut za javno zdravlje Crne Gore – 020 412 858